MODULLEVERANSE

Her har en valget mellom å få levert en komplett boligleveranse, komplett modulleveranse eller kun modulleveranse.

Kvalitetene på de ulike leveransene er de samme

EKO-MOD BESTÅR AV FØLGENE STANDARD LEVERANSER :

KOMPLETT BOLIGLEVERANSE

Ved denne leveransen er Eko-mod ansvarlig for alt i forbindelse med byggeriet. Eko-mod står for utsjekking av tomt, komplettering av fundamenter inkludert strøm, vann- og avløp samt all kontakt med offentlige myndigheter. Modulene blir levert og montert på fundament og ferdigstilt i henhold til avtalt leveranseplan.

Dette er et godt alternativ dersom en ønsker kun en leverandør som er ansvarlig for hele byggeprosessen fra start til slutt. Alle garantier, oppfølging i garantitiden er inkludert i leveransen. Her kan en også diskutere ulike løsninger for ferdigstillelse innvendig og utvendig sammen med male- og gulvarbeid osv. Dette er den mest komplette men også den mest påkostede leveransen.

KOMPLETT MODULLEVERANSE

Ved denne leveransen er Eko-mod kun ansvarlig for modulleveransen. Byggherren/kunden står ansvarlig for komplettering av fundamenter inkludert rørledninger og kabler i grunn frem til sammenkobling av modulene, i henhold til krav og spesifikasjoner fra Eko-mod.

Eko-mod står for utsjekking av tomt, byggetillatelse i forbindelse med byggeriet samt all kontakt med offentlige myndigheter. Når tomt og fundamentet er ferdig, blir disse kontrollert før modulen blir levert og ferdigstilt.

Alle disse ulike arbeidene må utføres av ansvarlige firmaer med godkjenning innen sitt fagområde. Dette er et godt alternativ dersom en ønsker at Eko-mod skal stå for søknadsprosedyrer samt utsjekking av tomten. Kunden tar på seg arbeidene med fundamenter samt det som skal legges inn i fundamentet av kabler og rørledninger i grunn.

Her kan en også diskutere ulike løsninger for ferdigstillelse innvendig og utvendig sammen med male- og gulvarbeid osv. Dette blir en mindre omfattende leveranse.

KUN MODULLEVERANSE

Ved denne leveransen er byggherren/kunden ansvarlig for alt unntatt modulleveransen. Byggeherren/kunden står ansvarlig for komplettering av fundamenter inkludert rørledninger og kabler i grunn frem til kobling av modul, samt all kontakt med offentlige myndigheter i henhold til krav og spesifikasjoner fra Eko-mod.

Når tomt og fundament er ferdig, blir byggeriet levert. For denne leveransen er byggherren ansvarlig for alt unntatt modulene som leveres til tomten for byggherrens videre arbeider.

Her hviler alt ansvar for byggeriet vedrørende montering, sammenkoblinger, taktekking, beslagsarbeider osv. på byggherren. Her kan en diskutere ulike løsninger for ferdigstillelse innvendig og utvendig sammen med male- og gulvarbeid, taktekking og blikkenslagerarbeid osv. Dersom arbeidene er søknadspliktige kan vi stå for søknadsprosessen og eventuelt utsjekking av tomten.

Dette kan være en aktuell leveranse ved mindre moduler som hytter, anneks og lignende hvor
byggherren selv har den nødvendige kunnskap og kontakter for utførelse og komplettering. Dette blir også den minst omfattende leveransen.

MODULER + FUNDAMENT = EKO-MOD

Eko-mod leverer i ulike tekniske standarder, fra dagens standard (TEK 10) til passivhusstandard.

Eko-mod er et konsept som baserer seg på enkle bygningsformer i form av et modul konsept. Modulene på 2.4 x 2.4 meter med en innvendig høyde på minimum 2,4 meter gjør at en enkelt kan transportere modulene på lastebil, båt og lignende. Dermed oppnår en ubegrensede muligheter for sammenkoblinger for bygget. Eko-mod tilrettelegger for at en enkelt kan utvide med flere moduler ved en senere anledning om ønskelig.

Eko-mod har en bedre og forsterket konstruksjon sammenliknet med vanlig stedbygd konstruksjon, og er dermed bedre rustet i forhold til vær som regn og vind.

Eko-mod har valgt å benytte bærende trekonstruksjoner forsterket for transport og lift.

Alle tilførte materialer er uten noen skadelige stoffer. Dette inkluderer også alle innvendige materialer og overflater som tak, veggkledninger, gulvbelegg, maling osv.

EKO-MOD LEVERANSEN BESTÅR AV FØLGENDE:

VEGG

Veggkonstruksjonen består av stenderverk med åpne membraner for og bedre utlufting i konstruksjonen, samt luftet konstruksjon utvendig med trepanel som standard. Eko-mod benytter trepanel utvendig, standard furu kjerneved/sibirsk lerk, en kombinasjon av stående og liggende kledning. Andre kledninger kan også være aktuelle som oksidert metallkledning mot et tillegg i pris.

Innvendige vegger består av trepanel/gipsplater, alternativt fermacell plater/sibirsk gran mot et tillegg i prisen.

TAK

Taket er en luftet takkonstruksjon i tre med åpne membraner og tekket med EPDM membran med sedumtak (grønt tak) som et tillegg.

GULV

Gulvkonstruksjonen består av bjelker i tre, isolert med åpne membraner, avsluttet med trefiberplater og parkett innvendig og underkledning med furu kjerneved/sibirsk lerk. Gulvene består av 15 mm furugulv, alternativt eikegulv mot et tillegg i prisen.

BADEROM

Baderom har våtromsbelegg på gulv og baderomspanel på vegger. Alternativt kan 150 mm flis på gulv og 200 mm flis på vegger leveres. Hvert Eko-Mod prosjekt prises separat og utformingen vil avgjøre den totale prisen sett i forhold til kompaktheten av boligen.

KJØKKEN

Komplett kjøkkenleveranse

EKO-MOD TILLEGG TIL STANDARD LEVERANSE:

HVITEVARER

Det inngår ikke hvitevarer i leveransen til Eko-mod sine moduler.

PEIS / STÅLPIPE

Peis og stålpipe kan leveres mot et tillegg i prisen.

FUNDAMENTER / GRAVEARBEIDER

Eko-Mod kan ta kontakt med lokal grunn/betongentreprenør dersom dette ikke inngår i leveransen.

LEVERING

Eko-Mod leverer stort sett i hele Norge. Transportpris kalkuleres ved hver leveranse.

Dersom det ikke er ønskelig å få levert kjøkken som en del av boligen vil dette gi et fradrag i prisen.