KONSEPT OG FILOSOFI

Eko-mod designer hytter og boliger som er moderne til overkommerlige priser

Eko-mod bygger kompakte hytter og boliger med et fokus på lavt energiforbruk. Bygningskroppene er godt isolerte som er basert på passivhus konseptet med ulike former for fornybar energi. Ved å benytte naturlige materialer oppnår man en lang levetid og minimale vedlikeholdskostnader til en overkommelig pris, som til slutt gir et godt inneklima og lavt CO2 utslipp i både produksjon og i byggets levetid.

Eko-mod optimaliserer flere element i en tradisjonell byggeprosess. Modulbygging i fabrikk gir mulighet til å bygge med en høyere grad av nøyaktighet og med en større tetthet i klimaskallet under mer kontrollerte forhold. Med denne metoden unngår man tilførsel av fukt inn i konstruksjonen.

Byggeprosessen bidrar også til mindre materialforbruk og avfall med færre arbeidstimer, som gjør modulproduksjon både økonomisk og økologisk bærekraftig.

Eko-mod kan stå for hele design- og byggeprosessen fra tomtekjøp/opsjoner, regulering, utarbeidelse av prosjektmateriell og komplett leveranse av byggeri. Eko-mod vil stå ansvarlig overfor kunden med samarbeidspartnere i forhold til dagens lover og forskrifter.

Hyttene og boligene kan sertifiseres i forhold til LEED, passivhusstandard.
Modulene er designet i henhold til norsk standard/passivhusstandard NS 3700.
Eko-mod har utviklet konsepter for hytter og boliger i ulike størrelser, med de minste enhetene fra 10 – 15m2 og oppover til 100 – 150 m2, men kan også skreddersy løsninger.

Dersom det ikke lar seg gjøre å bygge modulbasert i forhold til tomt, beliggenhet, vei adkomst osv., har vi også erfaring med å levere elementbaserte hytter og boliger i kombinasjon med moduler.