KOSTNADER

Ved å bygge i henhold til Eko-mod sine standarder og leveransetider vil en kunne redusere den totale byggeprosessen med opptil 3 måneder. Det meste av prosjekteringen foretas i forkant og en får redusert projekterings- og byggetid. Dette vil igjen redusere tiden for byggelån og påløpte rentekostnader, og den totale byggelånskostnaden vil bli redusert. Det er viktig at en i tidlig fase får sikkerhet for det totalt lånet for boligen. Betalingsplan for byggeriet legges opp i forhold til leveranse og byggeprosess og leveranse fra fabrikk.

FORARBEID

Ved muntlig avtale med kunde, så setter Eko-mod i gang skisseprosjekt med en forprosjektkost på kr. 10 000,-, som vil bli trukket fra totalpris ved ferdigleveranse.

SIGNERING AV KONTRAKT

Når en har bestemt utformingen av boligen og omfanget av leveransen, er det tid for å signere kontrakt. En kostnad på 10 % forfaller ved signering av kontrakt og når denne er betalt vil en tilrettelegge for produksjon i fabrikk.

PRODUKSJONSTART I FABRIKK

Når rammetillatelsen er godkjent kan den videre prosjekteringen begynne. Produksjon av modulene kan starte i fabrikk og det forfaller et beløp på 30 %

LEVERANSE AV MODULER

Når modulene leveres til tomten, forfaller det et beløp på 50%.

FERDIGSTILLELSE

Modulene ferdigstilles. Resterende beløp forfaller på 10%.

BETALINGSPLAN

10 % ved signering av kontrakt (depositum)
30 % ved godkjenning av rammetillatelse og oppstart av produksjon i fabrikk
50 % ved leveranse av modulene på byggeplass
10 % ved ferdigstillelse av boligen på tomten