FAQ

En må undersøke om tomtens størrelse og topografi er egnet for modulbygg. Dersom tomten kan innpasse lastebil og mobilkran, samt at adkomstveien til tomten har tilstrekkelig bredde og høyde uten for krappe svinger er tomten egnet. Ta kontakt med oss dersom du er usikker.

Man må etablere den beste plasseringen på tomten ift. utsikt, skjerming, sol, vind, etc. Vi skisserer frem et Eko-mod-konsept tilpasset tomten. Vi utarbeider budsjettpris samt materialleveranse. Vi utarbeider en rammetillatelse (dette er ikke nødvendig for EB – x001).

Eko-mod har sentral godkjenning gjennom vår samarbeidspartner Abacus AS.

Sentral godkjenning innebærer :

  • Har riktig kompetanse til å utføre oppdrag i byggesaker
  • Oppfyller de lovpålagte kravene til drift
  • Har betalt skatter og avgifter

Ved godkjent rammetillatelse kan en starte opp produksjon av modulene i fabrikk samt etabelere fundamenter og VA-ledninger for tilkobling til boligen (VA = vann og avløp).

I tillegg til bolig og fundamenter kan en også levere terrasser, garasje, carport etc. Vi kan også bistå med utendørsarbeider som harde overflater, gjerder, forstøtningsmurer etc. og landskap.

Modulene leveres til tomten, modulene sammenkobles og ferdigstilles med tekking av tak, beslag, taknedløp etc.

Moduler leveres til tomten, modulene sammenkoples og ferdigstilles med tekking av tak, beslag, taknedløp samt inngangspartier med rister, rekkverk, takutstikk etc.

De ulike flatene etter montering av modulene ferdigstilles, tekniske føringer og ferdig attester utstedes.

En sparer opptil 3 måneder byggetid ved modulbygging sammenliknet med stedbygd konstruksjon