EKO - MOD

DESIGN

Moderne og spennende arkitektur med gode planløsninger, lyse og funksjonelle rom. Klarhet og enkelhet med kompakt design. Gjennomarbeidet og moderne design med lyse rom og åpne planløsninger med høye vinduer, åpne kjøkkenløsninger med innebygde kabinetter og overdekkede terrasser.

MODULBASERT

Ved å benytte modulbaserte byggemetoder i fabrikk oppnår en kortere og mer kontrollert byggeprosess, mindre bruk av arbeidstimer, materiale og avfall.

Mer informasjon…

Modulkonseptet er basert på selvbærende moduler i tre bygget i fabrikk. Modulene leveres med alle utvendige og innvendige vegger, gulv og tak, inkludert vinduer, dører, kjøkken og baderom. Modulene kommer med komplett montert el-, rør- og ventilasjonsanlegg i forhold til dagens krav og forskrifter.

Modulene leveres på ferdig støpt fundament, ringmur- eller søylefundamenter samt sammenkopling av el-, vann- og avløpsledning i grunn.

Parallellt med byggingen i fabrikk kan arbeider med tomt og fundamenter gjennomføres og dermed reduseres den totale byggetiden med opptil 3 måneder.

Eko-mod er et konsept som baserer seg på enkle bygningsformer basert på et modulkonsept på 2,4 x 2,4 meter med en innvendig høyde på minimum 2,4 meter tilrettelagt for transport på lastebil, båt etc. med et ubegrenset antall muligheter for sammenkoplinger og addisjoner for å tilrettelgge for fritidsboliger og boliger en ønsker uten begrensninger og restriksjoner.

Eko-mod har valgt å benytte bærende trekonstruksjoner som utangspunktet for sine moduler, et naturlig valg som en bærekraftig og gir lang levetid med minimalt vedlikeholds- og driftskostnader.

Alle tilførte materialer til Eko-mod modulene er alle materialer som er bærekraftige uten tilførsel av noen skadelige midler. Dette inkluderer også alle innvendig materialer og overflater som tak og veggkledningar, guvbelegg, malinger- og tapeter etc.

PASSIVHUS

Passivhuskonseptet baserer seg på en kompakt og superisolert bygningskropp. Vinduer og dører med god tetthet i klimaskallet og balansert ventilasjon gir en høy andel varmegjenvinning.

FORNYBAR ENERGI

Det tilrettelegges for ulike former for fornybar energi som solenergi i form av solfangere og solceller, vindturbiner, geotermisk varme etc.


Mer informasjon…

Ved å montere ulike fornybare energikilder vil en kunne redusere energiforbruket ytterligere for å oppnå nullenergi standard eller plussenergi standard.
Passiv soloppvarming benyttes ved store sydvendte vinduer for oppvarming av rommene med solenergi.
Solpaneler montert på tak for oppvarming av varmtvann til dusj, radiator og gulvvarme, samt annet av husets energibehov.
Varmepumpe installeres for å benytte geotermisk varme på 55 grader for regulere temperaturen i huset.

.

.

Se vedlagte linker for nærmere informasjon om passivhus:
http://lavenergiprogrammet.no
http://www.enova.no
http://www.passivehouse-international.org
http://www.passipedia.org

NATURLIGE MATERIALER

Vi benytter naturlige giftfrie materialer med lang holdbarhet og lave vedlikeholdskostnader, inkludert resirkulerbare og fornybare materialer, uten tilførsel av skadelige emner eller stoffer i byggeriet.

Mer informasjon…

Naturlige ikke giftige materialer gir godt inneklima og lavt CO2 utslipp både i produksjon og under boligens levetid.
Ved å bygge innendørs i fabrikk har en et stabilt byggemiljø med mindre skader på materialer, mindre fuktighet inn i konstruksjonen og en oppnår et bedre inneklima. Ved å benytte naturlige materialer som utvendig kledning bestående av kjerneved furu, sibirsk lerk etc oppnår man lavt vedlikehold og lang levetid. Tre er det naturlige materialet som er foretrukket for modulene fordi det har gode miljømessige fordeler og er lett å forme. Tre har lavt giftinnhold og det er et materiale som er enkelt å gjenbruke og resirkulere og binder store mengder CO2. Det samme gjelder alle materialer i alle overflater innvendig som tak, vegg og gulv inkl. maling, olje etc. En oppnår et godt inneklima med redusert avgasssing til inneluften som reduserer risikoen for å utvikle allergier som astma etc.

Ved valg av miljøriktige materialer må en benytte gjennomgående naturlige og gode materialer:

♦ Fundamenter/ plate på mark i lavkarbonbetong
♦ Bindingsverk i tre/ Massivtre
♦ Utvendig kledning i ubehandlet treverk
♦ Trefiberisolasjon/ hamp
♦ Taktekking i ubehandlet tre, sedum, torv, skifer, tegl
♦ Gulvmaterialer i tre, naturstein, betong, keramiske fliser, linoleumsbelegg
♦ Veggoverflater i trepanel, finerplater, osb-plater, huntonittplater, papirtapet
♦ Silikatbasert og sementbaserte fugemasser
♦ Vannbaserte primere
♦ Silikat-, silikoharts- og linoljemalinger

Se vedlagte link for nærmere informasjon:
www.miljostatus.no
Myndighetene har laget en liste over stoffer som ønskes utfaset – dette kan være til hjelp vedrørende innkjøp av materialer etc. for nybygg og oppussingsprosjekter. Det er en nasjonal målsetting at utslipp og bruk av kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø kontinuerlig skal reduseres. Målet er å stanse utslippene innen 2020. Et kriteriesett definerer hvilke miljøgifter som omfattes av målet. Hittil er 33 miljøgifter prioritert og ført opp på prioritetslisten.

Myndighetene har laget en liste over stoffer som ønskes utfaset – Prioritetslisten finnes på:
www.miljostatus.no

SMART

Smartløsninger med full kontroll og et bevisst forhold til eget energiforbruk, som igjen fører til redusert bruk og kostnader.

Mer informasjon…

Ved å benytte smartløsninger kan en styre energiforbruket og dermed få et mer bevisst forhold til energibruken og i neste omgang redusere bruken.
Smart teknologi gjør at en har full kontroll over varme og kjøling, skjerming av vinduer, overvåkning og styring av energiforbruket i hvert rom og hver enhet. Dette kan fjernstyres for eksempel via en mobilenhet. Overvåkning kan utvides til også å omfatte kameraer, musikkanlegg og flatskjerm.

KONKURRANSEDYKTIGE PRISER

Modulene gjennomprosjekteres i forkant av produksjonen, inkludert alle tekniske fag, for å forenkle bygge- og monteringsprosessen. Dette fører til minimal produksjonstid og tid for ferdigstillelse på byggeplass, som gir mindre kostnader for byggeriet. Modulproduksjon i fabrikk gir opptil 50-75% mindre avfall sammenliknet med vanlig plassbygd konstruksjon. Modulene ferdigstilles opp mot 90% i fabrikk som dermed fører til kortere byggetid som gir kortere tid for byggelån og dermed reduserte renter og totale kostnader på lån.