BYGGEPROSESS

TOMTESITUASJON

En må i forkant vurdere om tomten og grunnforholdene er gode nok for bygging av modulhus, samt om det er tilstrekkelig areal for å få frem lastebil og kran på tomten, inkludert snusirkeler. Ta gjerne kontakt med oss for råd og veiledning.

MODULER

Når det er avklart at det lar seg gjøre å bygge modulhus på tomten vil det neste steget være å designe boligen i forhold til tomten basert på våre modultyper med eventuelle endringer eller en helt ny modultype. Når Eko-mod møter kunden for første gang, bestemmes det en overordnet plan på leveranse og pris. På bakgrunn av Eko-mod sine konsepter skisses det ut en løsning. Ved enighet signeres en standard kontrakt for boligen. Material leveranse og rammetillatelse kan herfra utarbeides bestående av situasjonsplan, plan, snitt, fasader, perspektiver osv.

PROSJEKTERING

Eko-mod har all kontakt med offentlige myndigheter og utarbeider alt materiell i forbindelse med rammetillatelsen. Når rammetillatelsen er godkjent, kan den videre prosjekteringen begynne. Arbeidstegninger utarbeides samtidig som tomtens geologiske kvaliteter blir vurdert. Etter godkjenning fra kunde starter produksjon av modulene i fabrikken.

FUNDAMENTERING

Samtidig som arbeidet pågår med modulbyggingen ved fabrikk, kan grave- og fundamentsarbeidene starte på tomten. Dette kan være arbeid som riving av eksisterende bygg og rydding på tomt, sprenging, osv. Samt
legging av el- og rørledninger som skal sammenkobles med modulene (avhengig av den totale leveransen). Hvis fundamentering inngår i leveransen vil Eko-mod tilrettelegge for ringmur eller søylefundamenter. Dersom kunden ønsker å etablere eget fundament kan Eko-mod være med å tilrettelegge for dette og overlevere tegninger. Ved ønske om å sette modulene på søylefundamenter kan Eko-mod levere eget system med sammenkoblede stålsøyler med høyderegulering.

BYGGERI

Det ferdige fundamentet kontrolleres og klargjøres for modulene. Dersom Eko-mod ikke skal stå for fundament arbeidet, vil det være en inspeksjon for at alt er klart for leveranse av modulene. Dette gjelder også en generell sjekk av tomten, samt adkomst for transporten.
Når modulene er klare for levering, bestemmes en tidsplan for leveransen. Modulene leveres til tomten, løftes og monteres og sammenkobles til fundamentet.

KOMPLETTERING AV BYGGERI

Modulene sammenkobles og ferdigstilles med tekking av tak, beslag, taknedløp, samt inngangspartier med rister, rekkverk, takutstikk, tilkobling av strøm, vann osv. Til slutt kan det utstedes ferdigattest og det er klart for innflytting.

BYGGERI EKO-MOD

En sparer opptil 3 måneder byggetid ved modulbygging i fabrikk, sammenlignet med stedbygd konstruksjon. Sammenstilling av modulene på byggeplass blir redusert og en får mer kontrollerte forhold på byggeplass vedrørende fukt inn i konstruksjon, da modulene kommer ferdig innpakket og tette til byggeplass. En kan også bestemme tidspunktet for sammenkobling av modulene i forhold til vær eller årstid på stedet da dette foretas på svært kort tid.

BYGGERPROSESS

building_graph_2x